• Ana Sayfa
  • Av. Aziz Bora Durmaz Gizlilik Şartları


Gizlilik Politikası


Topladığım Bilgiler
İnternet sitem üzerinden bana ulaşmak istediğiniz durumlar ve internet sitesinin kullandığı çerezler haricinde herhangi bir kişisel verinizi toplamıyorum. Bana iletmiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizi mümkün olan en güvenli şekilde ve yalnızca gerekli olduğu süre boyunca saklıyorum.

İlettiğiniz Verileri Nasıl Kullanıyorum?
Bana iletmiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizi yalnızca mesleki amaçla kullanıyorum. Verileriniz hiçbir şekilde ticari olarak kullanılmamakta ve rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Haklarınız
Tarafımdan işlenen kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yaptığınız taleplerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Eğer yukarıda sayılan haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen bana e-posta gönderin. Talebinizi derhal işleme alacağım ve sizi bilgilendireceğim.

Sorular ve Talepler
Bu aydınlatma metnine ilişkin sorularınız varsa veya bu metinde tanımlanan veya yasal mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin bir talepte bulunmak isterseniz bana bora@bdurmaz.av.tr adresinden e-posta ile ulaşabilirsiniz.